E-Posta Adresi

meltemserteryunten@hotmail.com

Telefon Numarası

0 (232) 464 00 74

Fetosid – Embriyo Redüksiyonu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meltem Serter Yünten

Fetosid – Embriyo Redüksiyonu

FETUS MUAYENESİ VE FETOSİD GİRİŞİMİ

Gebelik süresince yapılan ultrasonografi incelemeleri, gerek fetus (doğmamış bebek), gerekse anne adayının durumu hakkında kesin olmayan, ancak hekimin izlemesinde yardımcı olabilecek bulguların elde edilmesini sağlar. Usulüne uygun yapıldığı takdirde gebelikte ultrasonografi ile yapılan tetkinin bir yan etkisi yoktur.

Ultrasonografi ile esas olarak fetusun canlılığı, çoğul gebelik varlığı, dış gebelik olasılığı, fetusun büyümesi, su ve plasentanın durumu incelenir ve doğumun gerçekleşebileceği günler belirli yanılma payı içinde saptanır.
Gebeliğin üçüncü ayından itibaren ense kalınlığının ölçülmesi ile özellikle Down Sendromu (trisomi 21) için mevcut olan risk belirlenir. Ense taraması her 10 Down sendromlu fetustan 8’ini önceden haber verir. Bu durumda kromozom tetkiki yapılır. Gebeliğin üçüncü ayı içinde yapılacak ultrasonografi incelemesi ile doğumda görülebilecek anormalliklerin en fazla %30-50’si saptanabilir. Yani %100 oranında sonuç almak imkan dahilinde değildir.

Ultrasonografinin yapıldığı haftada var olmayan bir sorun daha sonraki dönemlerde ortaya çıkabilir veya var olduğu halde fetusun küçüklüğü nedeni ile görülmeyebilir. Örnek olarak verilirse, beyin fonksiyon bozuklukları, görme ve işitme kusurları, kalpteki küçük defektler, salgı bezi, deri ve sinir hastalıkları, henüz belirti vermemiş yutak, barsak, böbrek, makat tıkanıklıkları, cinsiyet bozuklukları, kalça çıkığı, bariz olmayan kemik kısalıkları, küçük parmak anormallikleri ve bazı kromozom bozuklukları taramalar sırasında görüntülenemezler ve erken tanınamazlar. Yukarıda sayılanların yine sadece bir kısmı, ayrıntılı taramaların yapıldığı merkezlerde ancak daha ileri haftalarda saptanabilirler. Doğuma yaklaşıldıkça fetusun organlarının büyümesi ile önceleri görülmeyen anormallikler görünür hale gelebilir, ilk incelemede var olmayan yeni bir bulgu ortaya çıkabilir.

Üçüz ve üzerindeki gebeliklerde düşük ve erken doğum olasılığı tekil ve ikiz gebeliklerden daha fazladır. Bu gibi durumların azaltılması ve ileride ortaya çıkabilecek yan etkilerin minimuma indirilebilmesi için gebeliğin 11-14 haftaları arasında fetosid işlemi yapılarak fetuslardan bir veya daha fazlasının gelişimi durdurulabilir. Bu işlem ince bir iğne yardımı ile karın cildinden girilerek yapılır. Yaklaşık 10 dakika süre içinde gerçekleştirilen işlem sonrasında %7-14 oranında diğer fetusların da kaybedilmesi söz konusu olabilir.

Bu açıklamalar ışığında, size yapılacak olan ultrasonografi tetkikinin ve fetosid işleminin etkinliğini ve yan etkilerini anladıysanız aşağıdaki bölümü imzalayabilirsiniz veya bu incelemeden vazgeçebilirsiniz.

Randevu Alın

Tüm soru, sorun ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz.
İletişim

Randevu Alın

0 530 612 64 60